Jakie dokładnie prawa przysługują każdemu pacjentowi w Polsce?

Respektowanie praw pacjenta tyczy się wszystkich osób, które z racji swego zawodu posiadają z nim jakikolwiek kontakt. Tyczy się to zarówno zarządu m.in. przychodni, lekarzy czy choćby m.

in. pielęgniarki.
W rzeczywistości każdy pacjent posiada swe uprawnienia, które są ustalone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o finansowanych ze środków powszechnych czy usługach mających związek ze zdrowiem. Są one także podane w ustawie o Prawach Pacjenta, a również w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej czy też przez Rzecznika Pacjenta. W świetle tych przepisów pacjent ma prawo do stosownych świadczeń medycznych, które odpowiadają aktualnej wiedzy medycznej. Posiada zatem prawo do korzystania z kompetentnej oraz opartej na medycznych kryteriach opieki lekarskiej i listy osób oczekujących, oczywiście jedynie w sytuacji ograniczonej dostępności do usług medycznych. Ponadto każdy pacjent ma prawo do drugiej opinii medycznej. Do najbardziej istotnych praw wlicza się również prawo do bezzwłocznego udzielenia usług zdrowotnych w okoliczności zaistnienia się niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia.
pacjent

Autor: Ted Eytan
Źródło: http://www.flickr.com
W wypadku pojawienia się wątpliwości, pacjent ma prawo zażądać, żeby jego lekarz (lekarz medycyny pracy garwolin) zaczerpnął porady innego lekarza, albo nawet zwołał konsylium lekarskie, natomiast pielęgniarka lub położna zasięgnęła porady innej pielęgniarki albo położnej. Tak żądanie, jak i ewentualną odmowę trzeba odnotować w dokumentacji medycznej. Naturalnie pacjent posiada ponadto prawo do zapoznawania się ze swoją dokumentacją medyczną.

Ma też prawo do zapoznania się z typem oraz zakresem usług medycznych, które się go tyczą. Wszystkie informacje muszą być przekazywane w prostej postaci, która będzie dla niego całkowicie przystępna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*