Na co może liczyć osoba uzależniona zapisując się na terapię do ośrodka leczenia uzależnień?

Jeśli ktokolwiek nie ma zamiaru potwierdzić, że jest osobą uzależnioną potrzebuje pomocy. Ucieczka w alkohol i narkotyki niejednokrotnie okazuje się pozorna. Do nałogu mogłyby przywieść nie tylko substancje psychoaktywne, lecz również czynności powodujące, że uwalniane są w naszym organizmie tzw. hormony szczęścia.

Czytaj dalej →

Porady w zakresie opieki i pielęgnacji tuż po utworzeniu stomii. Psychologiczne i medyczne okoliczności problemu.

Według definicji medycznej stomia, inaczej brzuszny odbyt bądź przetoka to wytworzone w wyniku operacji chirurgicznej połączenie jelita grubego z powierzchnią ciała. Chirurgiczna operacja usunięcia części jelita grubego jest nierzadko spowodowana rakiem lub urazem o nieodwracalnym charakterze w obrębie jelit, moczowodów lub pęcherza.

Czytaj dalej →